CO JE DRUHOTNÁ LICENCE?

Druhotná licence (použitá licence)

- Licence použitého software se zpravidla neliší od nové licence. Použitý software je originální a funkční. Jedná se o software, který již byl jednou aktivován prvním nabyvatelem a následně prodán/odkoupen specializovaným prodejcem, dle striktních podmínek obchodu s použitým softwarem stanovených SDEU. 
- V porovnáním s nabytím nového softwaru tak nevznikají žádné nevýhody, naopak přináší vysokou úsporu financí.

Je používání použitých licencí legální?

- U renomovaného prodejce se v žádném případě nejedná o pirátské verze.
Obchod s použitým softwarem, jako i jeho používání, zejména ve firemním prostředí, upravuje vyhláška Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) z roku 2012. Tomuto tématu se podrobněji věnuje a vysvětluje publikace "Softwarové právo"

Co přesně říká vyhláška SDEÚ z roku 2012?

- Tvůrce programového vybavení nemůže bránit dalšímu prodeji svých "použitých licencí" .Pokud totiž nositel autorského práva svému zákazníkovi zpřístupní rozmnoženinu - ať už v hmotné, či nehmotné formě - a současně uzavře licenční smlouvu, kterou je zákazníkovi uděleno užívací právo k této rozmnoženině na neomezenou dobu, prodává tento nositel uvedenou rozmnoženinu zákazníkovi, a je tak vyčerpáno jeho výlučné právo na rozšiřování. Původní nabyvatel počítačového programu, musí učinit svoji rozmnoženinu v okamžiku jejího dalšího prodeje nepoužitelnou.